Profil


Efstratios Valtoudis

Diplomirani pravnik, Aristotelov pravni fakultet, Solun.

Postdiplomski u oblasti “ Građansko, građansko procesno pravo I radno pravo “, Aristotelov pravni fakultet, Solun.

Advokat na Prvostepenom sudu u Solunu, na Apelacionom sudu u Solunu kao I Vrhovnom sudu.

Osnovao advokatsku kancelariju “E.Valtudis & Partneri”sa filijalama u Grčkoj, Njemačkoj, Kipru, Bugarskoj, Turskoj i Švicarskoj koja se bavi pitanjima krivičnog , evropskog krivičnog prava, prava o osiguranju, ekonomskog krivičnog prava, medijskog prava, privrednog prava, energetskog prava, prava međunarodnog transporta, međunarodnih transakcija, evropskog, bankarskog i pomorskog prava kao I pružanjem pravnih usluga preduzećima I grupama preduzeća u Grčkoj I inostranstvu.

Doktorska disertacija sa temom “Preventivna sudska zaštita ličnosti od medijskih napada”, Pravni fakultet u Hanoveru, Njemačka.

Pratio seminare njemačkog I evropskog procesnog prava, Pravni fakultet u Hanoveru, Njemačka.

Pratio kurseve specifičnih pravnih pitanja na Hans-Bredow institutu žurnalistike I komunikacijskih istraživanja, Pravni fakultet u Hanoveru, Njemačka.

Član Deutcher Juristentag e.v (njemačko udruženje advokata¬).

Član Deutcher-Griechische Juristenvereinigung e.v (njemačko-grčko udruženje advokata).

Pravni savjetnik u oblasti njemačkog I međunarodnog medijskog prava u Pravnom Savjetu Izdavačke kuće AXEL Springer Verlog AG, Hanover, Njemačka.

Naučni saradnik u oblasti građanskog I građanskog procesnog prava, Pravni fakultet u Hanoveru, Njemačka.

Ekskluzivni partner I grčki predstavnik evropske grupe za ekonomska pitanja evropskih advokata (Jurop Ewiv Europian Lawyers).

Upravljanje procesima vezanih za rad franšizinga I organizaciju izvoznih kredita u privrednim transakcijama između zemalja Evropske unije, Rusije I arapskih zemalja.

Član arapsko-grčke privredne razvojne komore i angažovanje za pitanja investicija I privrednog prava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Član grčko-ruske privredne komore i pružanje pravnih savjeta I podrške u oblastima energetskog prava kao i ugovorima međunarodne prodaje I predstavništva.

Pravni savjetnik Generalnog sekretarijata jonskih ostrva u oblastima vezane za životnu sredinu, energetiku, ugovore investicionih programa, ugovore javnih radova, upravno pravo, obnovljive oblike energije, turizam I pomorsko pravo.

Od 2015. godine, pravni savjetnik zvanične državne delegacije Srpske Republike Bosne i Hercegovine u Grčkoj.

Jezici: grčki, engleski, njemački I francuski.

Zvanični prevodilac njemačkog I grčkog jezika imenovan od strane Prvostepenog suda u Solunu I njemačkog konzulata u Solunu.