Usluge


Građansko pravo

Domaća I međunarodna prodaja.
Prodaja preduzeća.
Lizing. Zakup. Timeshare zakup.
Porodično pravo.
Nasljedno pravo.

Privredno pravo

Osnivanje kompanija u Grčkoj i van Grčke.
Osnivanje offshore kompanija.
Bankarski ugovori.
Ugovori o privrednom predstavništvu I distribuciji.
Ugovori o lizingu, ugovori o faktoringu I forfetingu.
Investicioni fondovi.
Berzne provizije (repos, swaps).
Ugovori o menadžmentu.

Pomorko pravo

Pomorska preduzeća. Suvlasništvo.
Pitanja registracije brodova.
Izgradnja brodova I ugovori o prodaji.
Pomorske nesreće I opasnosti u Grčkoj i van Grčke.

Zakon o infrastrukturi i transportu

Zakon drumskog, željezničkog I pomorskog transporta (CMR,CIM,CIV).
 Zakon vazduhoplovnog transporta.

Intellectual and Industrial Property, Related Rights, ICT, Telecommunications

Ustavni okvir I izdavanje licenci.
Intelektualna prava svojine.
Domaći I međunarodni žig.
Patenti, Know-How.
Software ugovori.

Zakon o osiguranju

Odštete.
Reosiguranje.
Ugovori o osiguranju.
Osiguranje drumskog I pomorskog transporta.
Osiguranje izvoznih kredita.
Osiguranje izvoza.
Osiguranje javnih radova.

Masovni mediji, zakon o oglašavanju, e-business

Privatnost i zaštita ličnosti.
Grčko i evropsko pravo radio-televizije.
Nacionalni odbor radia I televizije.
Zakon o reklami.
Zakon o internetu.
Registracija domain names.

Subvencije, investicije, upravljanje nekretninama

Priprema I procjena investicionih planova I programa.
Nekretnine.
Upravljanje imovinom.
Privatni kapital.

Krivični pravo

Krivično, ekonomsko i svjetsko krivično pravo.
Vojno krivično pravo.

Radno pravo i socijalno osiguranje

Pitanja radnih odnosa.
Svjetski zakon o radu.

Javno I upravno pravo

Porezi.
Eksproprijacije.
Javni konkursi.
Javni radovi.
Zakon o urbanom planiranju.
Izdavanja licenci preduzeća I fabričkih jedinica.
Zakon o životnoj sredini.
Zakon o energetici I obnovljivim izvorima energije.

Evropsko pravo

Apeli I procesi na Evropskom sudu , Prvostepenom evropskom sudu kao I na Evropskom sudu za ljudska prava.