Υπηρεσίες


Αστικό Δίκαιο

Συμβάσεις πώλησης εγχώριες και διεθνείς.
Συμβάσεις μεταβίβασης επιχειρήσεων .
Μισθώσεις επαγγελματικές και κατοικίας. Χρονομεριστικές μισθώσεις (time-sharing).
Οικογενειακό Δίκαιο.
Κληρονομικό Δίκαιο.

Εμπορικό Δίκαιο

Ίδρυση εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ίδρυση Υπεράκτιων Εταιριών.
Τραπεζικές Συμβάσεις.
Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας και Διανομής.
Συμβάσεις Leasing , Factoring και Forfaiting.
Καταρτίσεις συμβάσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
Χρηματιστηριακές Παραγγελίες (repos, swaps).
Συμβάσεις Management.
Διαδικασία Πτωχεύσεων και εξυγίανσης εταιριών.

Ναυτικό Δίκαιο

Ναυτικές Εταιρίες και Συμπλοιοκτησίες.
Θέματα Νηολογίων και Νηογνωμόνων.
Συμβάσεις Κατασκευής και Αγοράς Πλοίων.
Ναυτικά Ατυχήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δίκαιο Μεταφορών

Δίκαιο Μεταφορών Οδικών, Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων (CMR, CIM, CIV).
Αεροπορικό Δίκαιο.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα, ICT, Τηλεπικοινωνίες

Θεσμικό Πλαίσιο και Αδειοθετήσεις.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Σήματα Ημεδαπά και Διεθνή.
Ευρεσιτεχνίες, Know - How.
Συμβάσεις Λογισμικού.

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις.
Αντασφαλίσεις.
Ασφαλιστικές Συμβάσεις.
Ασφάλιση Χερσαίων και Θαλάσσιων Μεταφορών.
Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων.
Ασφάλιση Εξαγωγών.
Ασφάλιση Δημοσίων Έργων.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Δίκαιο διαφήμισης, Ιnternet, e-business

Ιδιωτικότητα και Προστασία Προσωπικότητας.
Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΜΜΕ.
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Δίκαιο Διαφήμισης.
Δίκαιο Internet.
Καταχώρηση και προστασία Domain Names.

Επιδοτήσεις, Επενδύσεις, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, προγραμμάτων και σχεδίων βιωσιμότητας.
Ακίνητα.
Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων.
Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια.

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό, Οικονομικό Ποινικό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο.
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο.

Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Συμβάσεις Εργασίας.
Διεθνές Εργατικό Δίκαιο.

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο.
Απαλλοτριώσεις.
Δημόσιοι Διαγωνισμοί.
Δημόσια Έργα.
Πολεοδομικό Δίκαιο.
Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων και Εργοστασιακών Μονάδων.
Δίκαιο Περιβάλλοντος .
Δίκαιο Ενέργειας – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Προσφυγές και αιτήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.